Str. Resita, nr. 16, bl. D17, sc. D, et. 1, ap. 33, Sector 4, Bucuresti
Imobilul situat in Bucuresti, Str. Resita, nr. 16, bl. D17, sc. D, et. 1, ap. 33, Sector 4, compus din apartament cu 3 (trei) camere si dependinte, avand o suprafata totala de 65,05 mp, impreuna cu o cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt de folosinta comuna, precum si impreuna cu o cota indiviza din terenul pe care este amplasat imobilul-bloc, atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, identificat cu nr. cadastral 216292-C1-U21 (nr. cadastral vechi 2664/33) si intabulat in cartea funciara cu nr. 216292-C1-U21 (nr. C.F. vechi 58658) a Sectorului 4 – Bucuresti. Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 06.02.2017, ora 09:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 261.726,00 Lei. Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.
Site ID: 56029
URL: https://www.executari-insolvente.ro/property/50/ro/str_resita_nr_16_bl_d17_sc_d_
Categorie: Casa si gradina
Subcategorie: Instalatii
Adaugat la: 27-1-2017
Vizite: 100