Site-uri inscrise recent :
Imobil situat in Bucuresti, str. Valea Argesului, nr. 8, bloc M23, scara 1, etaj 10, ap. 65, Sector 6, avand CF: 221227-C1-U4 (nr. CF vechi: 37189), nr. cadastral/topografic 221227-C1-U4 (nr. cadastral vechi: 2180/65), reprezentat de apartament compus din doua camere si dependinte + cota indiviza de 5,62 mp teren aferent in folosinta, la pretul de 105.436,50 Lei
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Comert
Detaliu Site > Adaugat la: 25-1-2017 > Vizite: 255
Teren intravilan in suprafata de 424 mp din acte si 415 mp din masuratori
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Comert
Detaliu Site > Adaugat la: 25-1-2017 > Vizite: 201
Teren intravilan (981 mp), Str. Electronicii, nr. 16-18, Sector 2, Bucuresti Pret redus cu 50% din valoarea evaluata
Categorie: Casa si gradina
Subcategorie: Amenajari
Detaliu Site > Adaugat la: 25-1-2017 > Vizite: 45
Teren intravilan in suprafata de 383 mp + casa P+2E+M in suprafata construita la sol de 127,34 mp.
Categorie: www.executari-insolvente.ro
Subcategorie: www.executari-insolvente.ro
Detaliu Site > Adaugat la: 25-1-2017 > Vizite: 21
Apartament 2 camere, Str. Ion Manolescu, nr. 4, bl. 131, sc.2, ap. 83, Sector 6, Bucuresti
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Servicii
Detaliu Site > Adaugat la: 24-1-2017 > Vizite: 54
Dosar de executare nr. 1635/2014 PUBLICATIE DE VÂNZARE IMOBILIARA NR. 2 Emisa azi 10.01.2017 OCHIAN DORU - CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data 10.02.2017 ora 10:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU - CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului - apartament situat in Bucuresti, Aleea Cricovul Sarat nr. 13, bl. 9, sc. 1, parter, ap. 1, Sector 4, compus din 3 camere, bucatarie, debara, baie, sas, vestibul, cu o suprafata utila de 54.97 mp, impreuna cu o cota indiviza de 2,38 % din suprafata de folosinta comuna a imobilului si dreptul de folosinta asupra terenului aferent locuintei cu o suprafata de 7.62 mp, respectiv cota indiviza de 2,38 %, identificat cu CF nr. 216314-C1-U43, nr. cadastral 216314-C1-U43, proprietatea debitoarei Costache Ecaterina. Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini: - Somatie din 11.05.2015 emisa de SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru - notare urmarire silita in favoarea creditorului Raiffeisen Bank Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 196.425,00 Lei, reprezentand 75% din pretul la care a fost evaluat imobilul. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU - CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. - 32951888, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 19.642,50 Lei, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ. Executor judecatoresc OCHIAN DORU - CATALIN H.C.
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Marketing-publicitate
Detaliu Site > Adaugat la: 24-1-2017 > Vizite: 26
Apartament 4 camere, Aleea Hobita, nr. 6, bloc 302BAC, ap.8, sector 2, Bucuresti, cu doua balcoane, SU 81,24 mp + 8,57mp+ 5,37mp, et. 1/10, Sector 2, Pantelimon
Categorie: www.executari-insolvente.ro
Subcategorie: www.executari-insolvente.ro
Detaliu Site > Adaugat la: 24-1-2017 > Vizite: 22
Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua 07, luna MARTIE, anul 2017, ora 1200, va avea loc la sediul BIROULUI EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI TOMA ANA-MARIA ŞI TOMA NINA-VALENTINA, din Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3, sector 5, licitaţia publică a imobilului proprietatea debitorilor-garanţi ipotecari PETRE IONUŢ-CRISTIAN şi PETRE FLORINA, descris mai jos: - Un apartament situat la etajul 9 al construcţiei-bloc cu 7 scări şi regim de înălţime S+P+10 etaje, cu spaţii comerciale la parter, construit în cca. 1978, amplasat în Cartierul Ferentari, subzona Zețarilor-Baciului-Iacob Andrei-BADUC, la cca. 100 m de intersecția str. Baciului cu str. Zețarilor (stația RATB-Baciului), decomandat, compus din 3 camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 63,47 mp, cu balcon/logie=9,80 mp, împreună cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale imobilului-bloc şi terenul aferent apartamentului de 8,26 mp, atribuit în folosință, imobil identificat prin nr. cadastral actual 225464-C1-U91 (nr. cadastral vechi 229/276) şi CFI nr. actual 225464-C1-U91 (nr. CF vechi 29948) a loc. Bucureşti-Sector 5, situat în Bucureşti, str. Baciului nr. 4, bl. 9, sc. 7, et. 9, ap. 276, sector 5. Preţul de începere a licitaţiei este în valoare de 130.500 lei reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul (174.000 lei), conform dispozițiilor art. 509 alin. 5 C.proc.civ.
Categorie: Imobiliare
Subcategorie: Imobiliare
Detaliu Site > Adaugat la: 23-1-2017 > Vizite: 20
Lot de teren 250 mp si locuinta parter cu suprafata construita la sol de 93 mp in str Crinului nr 69 sector 1
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Constructii-Amenajari
Detaliu Site > Adaugat la: 23-1-2017 > Vizite: 28
Apartament 3 (trei) camere, dependinte si 2 (doua) balcoane, in suprafata totala de 84,02 m.p.
Categorie: Imobiliare
Subcategorie: Imobiliare
Detaliu Site > Adaugat la: 23-1-2017 > Vizite: 22
Total Pagini: 5
1 24 5 >>