Site-uri inscrise recent :
Imobilul situat in Bucuresti, Str. Resita, nr. 16, bl. D17, sc. D, et. 1, ap. 33, Sector 4, compus din apartament cu 3 (trei) camere si dependinte, avand o suprafata totala de 65,05 mp, impreuna cu o cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt de folosinta comuna, precum si impreuna cu o cota indiviza din terenul pe care este amplasat imobilul-bloc, atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, identificat cu nr. cadastral 216292-C1-U21 (nr. cadastral vechi 2664/33) si intabulat in cartea funciara cu nr. 216292-C1-U21 (nr. C.F. vechi 58658) a Sectorului 4 – Bucuresti. Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 06.02.2017, ora 09:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 261.726,00 Lei. Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.
Categorie: Casa si gradina
Subcategorie: Instalatii
Detaliu Site > Adaugat la: 27-1-2017 > Vizite: 32
Apartament situat în Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 51, et. 7, ap. 38, sector 5, având număr cadastral 225243-C1-U48, în suprafaţă utilă de 89,64 m.p., compus din 3 camere + hol, baie, wc, oficiu, cămară, bucătărie, vestibul, împreună cu o cotă indiviză de 2,52% din părţile de folosinţă comune ale imobilului şi 11,68 m.p. de teren situat sub construcţie; grad de confort: confort 1, semidecomandat, apartament situat într-un imobil cu regim de înălţime P+7E, construit în anul 1929, încadrat în clasa 1 de risc seismic
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Constructii-Amenajari
Detaliu Site > Adaugat la: 27-1-2017 > Vizite: 34
Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 05.01.2017, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorilor BORDEA GHEORGHE și BORDEA GETA şi anume: - imobilul situat în București, str. Izvorul Crișului, nr. 5, bl. A3, sc. 4, et.2, ap. 54, sector 4, compus din trei camere şi dependințe, cu o suprafață utilă de 62,18 m.p., cota indiviză de 1,14% și teren aferent în suprafață de 11,65 m.p., în folosinţă, avînd C.F. nr. 217640-C1-U32. Licitaţia începe de la suma de 226.616 lei, stabilită prin raportul de expertiză întocmit în cauză de ing.Turcu Miron
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Comert
Detaliu Site > Adaugat la: 27-1-2017 > Vizite: 36
APART. CAMERE ETAJ SU LEI EURO 34 2 camere 4 etaj 69 mp 448,286 99,174 43 3 camere 5 etaj 120 mp 654,900 144,883 47 1 camera 5 etaj 54 mp 236,728 52,371 48 1 camera 5 etaj 53 mp 255,226 56,463 58 1 camera 6 etaj 53 mp 254,043 56,202 67 1 camera 7 etaj 55 mp 257,480 56,962 68 1 camera 7 etaj 54 mp 257,580 56,984 74 2 camere 8 etaj 70 mp 459,903 101,744 77 2 camere 8 etaj 56 mp 261,068 57,756 87 1 camera 9 etaj 56 mp 261,068 57,756 88 1 camera 9 etaj 54 mp 258,365 57,158 98 1 camera 10 etaj 54 mp 258,360 57,157 107 1 camera 11 etaj 56 mp 262,255 58,018 108 1 camera 11 etaj 54 mp 261,033 57,748
Categorie: Executari
Subcategorie: executari
Detaliu Site > Adaugat la: 27-1-2017 > Vizite: 33
Teren in suprafata de 200 mp (201,74 mp din masuratori) si constructia C1 situata pe acesta, compusa din S+P+E, cu o suprafata construita de 130,22 mp, formata din: la subsol 2 pivnite cu o suprafata utila de 18,05 mp si respectiv de 9,39 mp, la parter 3 camere, bucatarie, baie, 2 holuri,vestibul, camara, 2 wc-uri si magazie, cu si suprafata utila de 83,95 mp + 9,33 mp magazia, reprezentand o suprafata totala de 93,28 mp si la etaj 2 camere, bucatarie, vestibul, cu o suprafata utila de 29,75 mp+3,95 mp scari, reprezentand o suprafata totala de 33,70 mp, conform documentatie cadastrale, situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 47, Sector 4
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Servicii
Detaliu Site > Adaugat la: 27-1-2017 > Vizite: 42
Imobil situat in Bucuresti, sector 5, compus din 3 (trei) camere si dependinte, avand o suprafata utila de 49,87 mp
Categorie: Internet
Subcategorie: Bloguri
Detaliu Site > Adaugat la: 26-1-2017 > Vizite: 2046
Imobil compus din proprietate imobiliara de tip apartament cu 4 camere, situata la etajul 3, amplasat in bloc de locuinte cu regim de inaltime S+P+8E, cu suprafata totala de 143,31 mp, boxa situata la subsol, cu suprafata utila de 6,05 mp si camera de serviciu situata la etajul 8, cu suprafata utila de 5,25 mp.
Categorie: Executari
Subcategorie: executari
Detaliu Site > Adaugat la: 26-1-2017 > Vizite: 32
Imobilul imobilul situat in Bucuresti, Str. Fabricii nr. 47, Ap. 1 ( Apartament A21), Sector 6, compus din apartament cu 2 camere, in suprafata utila de 64,12 mp, inscris in C.F. nr. 209364-C1-U10 (nr. CF vechi 66344) a municipiului Bucuresti Sector 6, nr. cadastral 209364-C1-U10 (nr. cadastral vechi [(1681/1-1681/2)/1]/1/2;1,) conf. inch. nr. 33562/30.06.2015, impreuna cu dreptul de superficie asupra cotei de 3,72% teren, reprezentand suprafata indiviza de 16,33 mp teren, aferenta apartamenului din intregul teren in suprafata de 438,88 mp, pe care este edificat imobilul Tronson A si impreuna cu dreptul de folosinta asupra Locului de parcare nr. P4, identificat cu nr. cadastral 223356 (nr. cadastral vechi [(1681/1-1681/2)/1]12), inscris in C.F. 223356 (nr. CF vechi 66072) a municipiului Bucuresti Sector 6, dreptul de folosinta asupra cotei indivize de 0.17458% si asupra cotei indivize de 0.12294% din terenul inscris in Cartea Funciara nr. 223315 (nr. CF. vechi 66338) a localitatii Bucuresti, Sector 6, nr. cadastral 223315 (nr.cadastral vechi [(1681/1-1681/2)/1]275). Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 19.01.2017, ora 10:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 312.660,00 Lei. Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.
Categorie: Imobiliare
Subcategorie: Imobiliare
Detaliu Site > Adaugat la: 26-1-2017 > Vizite: 25
Imobil situat în Bucureşti, str. Orşova nr. 111, sector 6, compus din teren în suprafaţă de 283 mp. şi construcţie cu destinaţie de locuinţă de tip S+P+E+M, în suprafaţă de 122,90 mp.
Categorie: Imobiliare
Subcategorie: Imobiliare
Detaliu Site > Adaugat la: 26-1-2017 > Vizite: 29
Aducem la cunostinta generala ca in data de 10.01.2017 ora 11:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU - CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului apartament situat in Bucuresti - 032411, Str. Becatei nr. 31, bl. U24, sc. 1, et. 5, ap. 35, Sector 3, compus din doua camere si dependinte, in suprafata utila de 34,13 mp, precum si cota indiviza din partile si dependintele comune ale intregului imobil si terenul aferent in suprafata de 3,66 mp, atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, identificat cu nr. cadastral 220402 - C1 - U7 (nr. cad. vechi 1894/35), inscris in Cartea Funciara nr. 220402 - C1 - U7 (nr. CF. vechi 16802) a Sectorului 3 Bucuresti, proprietatea debitorilor GRIGORE Tudor si GRIGORE Maria. Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini: - Ipoteca in favoarea Domenia Credit IFN SA in baza contractului de ipoteca nr. 946/17.07.2008; - Urmarire imobiliara la cererea SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru in favoarea Garanti Bank SA in dosar nr. 1871/2016 in baza contractului de ipoteca nr. 946/17.07.2008. Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 137.953,00 Lei. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU - CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. - RO 32951888, o garantie de participare de 13.795,30 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ. Executor judecatoresc OCHIAN DORU - CATALIN
Categorie: Magazine online
Subcategorie: Magazine diverse
Detaliu Site > Adaugat la: 26-1-2017 > Vizite: 35
Total Pagini: 5
2 3 4 >>