Apartament 4 camere, Str. Azurului, nr. 1, bl. 113B, sc. A, ap. 50, Sector ,6 Bucuresti
Imobilul situat in Bucuresti – 061191, Str. Azurului, nr. 1, bl. 113B, sc. A, ap. 50, Sector 6, compus din 4 camere de locuit si dependinte(bucatarie, baie, vestibul, sas, debara, grup sanitar si logie) cu o suprafata utila de 81,07 mp, conform actelor de proprietate, respectiv cu o suprafata de 81,49 mp + 6,82 mp-balcoane, rezultand cu o suprafata totala de 88,31 mp, conform documentatie cadastrale, precum si cota indiviza corespunzatoare din partile si dependintele comune ale imobilului bloc, terenul aferent apartamentului, in suprafata indiviza de 9,59 mp, atribuit in folosinta pe toata durata constructiei, identificat cu nr. cadastral 222415-C1-U23 (nr. cadastral vechi 1191/50) si intabulat in cartea funciara nr. 222415-C1-U23 ( nr. CF vechi 47654), urmarirea imobilului fiind notata in evidentele Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, conf. inch. nr. 54734/20.09.2016. Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 16.01.2017, ora 13:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 256.425,75 Lei. Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.
juridic, economic, tehnic
Site ID: 56012
URL: https://www.executari-insolvente.ro/property/47/ro/apartament_4_camere_str_azuru
Categorie: Afaceri si economie
Subcategorie: Agentii
Adaugat la: 25-1-2017
Vizite: 279